AYDINLATMA METNİ

Mehmet Okur Basketbol Spor Kampı’na göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Spor kampına kayıtların tamamlanabilmesi için katılımcı çocuklar ve kanuni temsilcileri (veli, vasi v.b) olan sizlerin kişisel verileri işlenebilir, yaz kampı sırasında ve sonrasında toplu genel etkinlik fotoğraf/videolarınız veya açık rızanıza istinaden bireysel fotoğraf/videolarınız çekilebilir. Fotoğraf ve video kayıtlarınız; internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, şirket yayınlarımız, tanıtım videolarımız, broşürlerimiz ve sair içeriklerde kullanılabilir veya yayınlanabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Zühtüpaşa Mahallesi Şehirkaya sokak Pembeköşk sitesi A. Blok No:29/9 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Kariyer Spor Gıda İlaç Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler
Şirket tarafından kişisel veriler, Spor kampına katılım için doldurulan katılım formu, spor kampında çekilen fotoğraf ve videolar aracılığıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızaya istinaden toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel veriler; (i) spor kampının düzenlenmesi için yürütülen faaliyetlerin icrası, (ii) Şirket tarafından yürütülen hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, (iii) spor kampına yönelik yürütülen tanıtım ve pazarlamaya konu her türlü video, broşür, sunum ve sair malzemede kullanılması ve Şirket’e ait internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, çevrimiçi platformlarda (youtube) yayınlanması, (iv) veri sorumlusunun operasyonel güvenliğinin sağlanması ile (v) Şirket çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğünün olması halinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması
Kişisel veriler işbu aydınlatma metninin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde veya yurtdışında bulunan, (i) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, (ii) hizmetlerimiz çerçevesinde Şirketler adına hareket eden alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza, (iii) iş ortakları, tedarikçi firmalar, hukuk vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (iv) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara aktarılabilmektedir.

Talepleriniz
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi aşağıda yer alan iletişim adresleri üzerinden Veri Sorumlularına Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Şirket’e iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

E-mail Adresi : smertmurathanoglu@gmail.com